Make your own free website on Tripod.com
 
   
   
   

 

ขอบคุณที่มาเยี่ยมเยียนโรงเรียนเพชรถนอม


ข่าวประชาสัมพันธ์

- โรงเรียนเพชรถนอมเปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2547 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

  Copy Right by webmaster : pongpitak leardsri